Feiten & Cijfers

Deze cijfers zijn afkomstig van Perined
Je kan hier het hele jaarverslag lezen

Algemeen
In 2014 zijn van 172.544 vrouwen bevallingen van 175.215 kinderen in de perinatale registratie terecht gekomen. Compleetheid van de registratie wordt jaarlijks getoetst middels een vergelijking met de gemeentelijke basis administratie (GBA) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De overeenkomst tussen de perinatale registratie en het GBA is in 2014 99,7%, waardoor er vanuit gegaan mag worden dat de cijfers uit de perinatale registratie een compleet beeld geven over bevallingen in Nederland.

Van deze vrouwen zijn er 49.015 (28,6%) bevallen onder verantwoordelijkheid van de 1e lijn. Dit betrof 22.911 (13,4%) thuisbevallingen, 3.407 (2,0%) bevallingen in een geboortecentrum en 21.895 (12,8%) poliklinische bevallingen. Er zijn 122.550 vrouwen onder verantwoordelijkheid van de 2e lijn bevallen. Van deze vrouwen hebben er 31.788 (20,0%) vrouwen epidurale analgesie gekregen tijdens de ontsluiting. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2013 toen 18,5% van de vrouwen deze vorm van pijnstilling heeft gekregen. Er is bij 28.257 vrouwen een sectio verricht, wat neerkomt op 16,5%. Het betreft 13.992 (8,1%) primaire sectio’s en 14.558 (8,4%) secundaire sectio’s.

Inknippen bevalling
In de baring in de 2e lijn wordt bij 52,3% van de vrouwen een episiotomie gezet.

Naamloos