Voorbeeld klachtenbrief

Aan: <naam zorgaanbieder>
<Adres>
<Postcode en plaats>
<Plaatsnaam, datum>

 

Betreft: klacht over <naam zorgaanbieder>

 

Geachte mevrouw/meneer,

 

Ik ben op <datum of periode van uw behandeling> behandeld door <naam zorgaanbieder>.  Over deze behandeling ben ik niet tevreden. Mijn klacht gaat over het volgende:

 

<Geef hier een korte en feitelijke beschrijving van de klacht, bijvoorbeeld:

  • over wie gaat de klacht?
  • met wie heb je hierover al gesproken?
  • wanneer vond de situatie plaats waarover je klaagt?
  • wat is er precies gebeurd?
  • waren er anderen bij betrokken?
  • is het een klacht van jezelf of klaag je namens iemand anders?

 

Geef ook aan wat je wilt bereiken. Bijvoorbeeld dat je herhaling, voor jezelf of een ander, wilt voorkomen. Of dat je een excuus wilt.>

 

Hierbij verzoek ik u de klacht in behandeling te nemen.

Graag ontvang ik van u informatie over de verdere gang van zaken. Ik ben bereid om de klacht mondeling toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

<Je handtekening>

 

<Je naam>
<Je geboortedatum>
<Je adres>
<Je postcode en woonplaats>
<Je telefoonnummer>

 

Bijlage: <voeg hier eventueel kopieën van belangrijke stukken toe>