Je rechten in de praktijk

Recht op vrije artsenkeuze

Cliënten mogen zelf een behandelaar kiezen. Is er geen klik of ben je het niet eens met de behandeling, dan kun je altijd veranderen van behandelaar.

In de praktijk is dit redelijk goed geregeld. U kunt in de meeste situaties wisselen van verloskundige en/of arts. 

Recht op informatie over de medische situatie

De behandelaar moet een cliënt in begrijpelijke woorden uitleggen wat er aan de hand is. De behandelaar moet uitleggen wat hij met de behandeling wil bereiken, hoe lang dit zal duren en hoe groot de kans is dat de behandeling werkt. Ook moet hij laten weten welke risico’s een behandeling heeft.

In de praktijk wordt dit niet of nauwelijks gedaan tijdens de baring. Informatie wordt vaak medegedeeld zonder uitleg of opties. Ook vooraf wordt vaak incomplete informatie gegeven simpelweg omdat de informatie er niet is door een tekort aan wetenschappelijke onderbouwing of omdat er gedacht wordt dat vrouwen bang zouden kunnen worden van informatie. 

Toestemming voor een medische behandeling (BW artikel 450)
Een medische behandeling is alleen mogelijk als de cliënt er toestemming voor geeft. Cliënten mogen een behandeling dus weigeren.

In de praktijk is het slecht gesteld met de mogelijkheid tot toestemming geven van cliënten tijdens de baring. In de praktijk worden veel ingrepen aangekondigd alsof er geen opties zijn en worden er veel ingrepen gedaan zonder expliciete toestemming. 

Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens
Je hebt niet alleen recht op geheimhouding van je medische gegevens, maar ook op privacy tijdens een behandeling. Je moet dus een gesprek met je hulpverlener kunnen voeren zonder dat andere mensen dat horen of zien.

In de praktijk is het over het algemeen goed gesteld met uw recht op privacy en geheimhouding

Inzage in het medisch dossier (BW artikel 456)
Iedereen die 12 jaar of ouder is, mag zijn eigen medisch dossier inzien. Je kunt je eigen dossier opvragen bij je zorgverlener of je zorginstelling.

In de praktijk is het over het algemeen goed gesteld met het opvragen en inzien van een medisch dossier.