Trauma Screening Questionnaire (TSQ)

Trauma Screening Questionnaire (TSQ)

Deze vragenlijst gaat over jouw persoonlijke reactie op de traumatische gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Geef aan (Ja / Nee) of je tenminste 2 maal in de afgelopen week het volgende hebt ondervonden.

  1. Verontrustende gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis die in uw hoofd opkomen tegen uw wil in
  2. Verontrustende dromen over de gebeurtenis
  3. U gedragen of u voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt
  4. Van streek raken door dingen die u aan de gebeurtenis herinneren
  5. Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen in de maag, zweten, duizeligheid) wanneer u herinnerd wordt aan de gebeurtenis
  6. Moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker worden
  7. Geïrriteerdheid of woedeaanvallen
  8. Moeite hebben met concentreren
  9. Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren voor uzelf en anderen
  10. Gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts

Heb je 6 of meer van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord, dan heb je mogelijk last van PTSS.