PTSS bevalling symptomen

SepiaMamaKindKenmerken van PTSS na bevalling
In de klinische psychologie wordt bij PTSS van een ervaring uitgegaan waarbij het leven onder dreiging staat of er een risico voor ernstige verwonding is voor een individu of een verbonden persoon (bv. diens baby). Een aantal kernkenmerken van een posttraumatische stress-stoornis in het algemeen zijn: 

  • Blootstelling: ervaring van een situatie waarin de dood, ernstige verwonding of seksueel misbruik dreigt/ plaatsvindt, ervaren door jezelf of gezien bij iemand anders.
  • Een reactie van intense angst, hulpeloosheid of verschrikking op deze ervaring.
  • Aanhoudende herbeleving van de gebeurtenis door terugkerende, opdringerige herinneringen, flashbacks en nachtmerries. De persoon voelt zich vaak droevig, onrustig of paniekerig wanneer zij blootgesteld wordt aan dingen die aan de gebeurtenis herinneren.
  • Vermijding van alles wat de persoon aan het trauma herinnert. Hierbij kan het gaan om niet willen praten over de ervaring, hoewel sommige vrouwen door een fase gaan waarbij ze juist heel veel over hun trauma spreken.
  • Gedachteveranderingen of stemmingswisselingen, zoals blijkt uit geheugenverlies, voor een belangrijk onderdeel van het trauma; overdreven en veelvoorkomende negatieve gevoelens over jezelf, anderen en de wereld; vervormde ideeën over de oorzaak of gevolgen van het trauma die leiden tot jezelf of anderen de schuld geven; negatief emotioneel perspectief; verminderde interesse en deelname aan activiteiten die je eerder leuk vond; een gevoel van afzondering van jezelf of anderen; op lange termijn niet in staat om oprechte positieve emoties te tonen.
  • Waakzaamheid: toename in de volgende gedragingen volgend op het trauma: irritatie, woede, zelf-destructieve neigingen, overdreven schrikreacties, concentratieproblemen en slaapstoornissen.

 

Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat PTSS na bevalling een normale respons is op een traumatische ervaring. Het herbeleven van de gebeurtenis met flashbacks, begeleid door ongerustheid en angst liggen buiten de controle van de betroffen persoon. Het is een psychisch verwerkingsproces voor een extreem enge ervaring – niet een teken van persoonlijke ‘zwakte’ of onvermogen om met de gebeurtenis om te gaan.

De DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) biedt een overzicht van de officieel vastgestelde symptomen van verschillende aandoeningen, zo ook PTSS. Klik hier voor de symptomen van PTSS volgens de DSM-5.

Er zijn verschillende vragenlijsten die de mate van PTSS klachten meten. Wij bieden je er hier twee aan: de Trauma Screening Questionnaire (TSQ) is een korte checklist van 10 items die je met ja of nee beantwoord. De Harvard Trauma Questionnaire is een vragenlijst van 16 items waarbij je punten scoort per vraag en je je eigen score kunt berekenen.