Effecten op de relatie tussen moeder en kind

Traumatische bevallingen kunnen een effect hebben op de fysiologie van de moeder.
Als de bevalling goed verloopt heeft dit positieve effecten op de relatie tussen moeder en kind. Zo reageert de moeder adequaat op de behoeften van haar baby, is zij gezond en fit en komt de baby in een gezonde leefomgeving. 

Als de bevalling om wat voor reden dan ook niet goed loopt, kan dit zorgen voor onder andere een gevoel van controleverlies bij de moeder maar ook voor een verstoring van de natuurlijke hormonen. De gevolgen hiervan zijn geen goede start voor de baby. Het heeft invloed op de immuniteit, veiligheid en identiteit. 

Hieronder vind je een overzichtelijke presentatie over de gevolgen van een ‘goede’ bevalling en de gevolgen van een traumatische bevalling. Hierin wordt duidelijk dat de relatie van het effectieve contact tussen moeder en kind al ontstaat tijdens de bevalling. In de presentatie zie je links de natuurlijke ongestoorde fysiologie en rechts de invloeden en effecten van de verstoring op de fysiologie van de moeder.

De presentatie is gemaakt door Brun Kuipers van De Geboortespecialist.