Harvard Trauma Questionnaire

Harvard Trauma Questionnaire – Bevallingstrauma klachten

De volgende klachten worden soms door mensen genoemd nadat zij pijnlijke of angstaanjagende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Geef bij elk van onderstaande items aan hoeveel last je hiervan in de afgelopen week hebt ervaren.

1 = helemaal geen last
2 = een beetje last
3 = nogal veel last
4 = zeer veel last

Schrijf per vraag je score op:

1. Terugkerende gedachten of herinneringen aan de pijnlijke of angstige gebeurtenissen.

2. Het gevoel hebben alsof de gebeurtenissen opnieuw plaatsvinden.

3. Terugkerende nachtmerries.

4. Je losstaand of teruggetrokken voelen van anderen.

5. Niet in staat iets te voelen.

6. Je zenuwachtig voelen, schrikachtig zijn.

7. Moeilijk kunnen concentreren.

8. Moeite met slapen.

9. Op je hoede zijn.

10. Geïrriteerd zijn of woede-uitbarstingen hebben.

11. Bezigheden vermijden die aan de pijnlijke of angstige gebeurtenissen doen herinneren.

12. De pijnlijke of angstige gebeurtenissen niet volledig kunnen herinneren.

13. Minder interesse hebben in dagelijkse activiteiten.

14. Het gevoel hebben alsof je geen toekomst hebt.

15. Gedachten en gevoelens vermijden die doen herinneren aan de pijnlijke of angstige gebeurtenissen.

16. Plotselinge gevoelens of lichamelijke reacties hebben bij het herinnerd worden aan de pijnlijke of angstige gebeurtenissen.

Tel alle 16 scores bij elkaar op en deel dit getal door 16. Een score van 2.5 of hoger geeft aan dat je klinisch significante PTSS klachten hebt.

Toelichting HTQ vragenlijst – Bevallingstrauma

De HTQ is een zelfbeoordelingvragenlijst en bestaat uit vier gedeelten. De eerste 16 vragen van het vierde deel zijn hier weergegeven. Deze 16 vragen zijn rechtstreeks afgeleid van de DSM IV-criteria voor PTSS (Van Dijk, Kortman, Kooyman & Bot, 1999). Deze 16 items (mogelijke klachten) zijn onder te verdelen in intrusie (3 items), vermijding (7 items) en verhoogde prikkelbaarheid klachten (6 items). Een voorbeeld item van intrusie-klachten is: terugkerende nachtmerries. Een voorbeeld item van vermijding is: bezigheden vermijden die aan de pijnlijke of angstwekkende gebeurtenissen doen herinneren. Een voorbeeld item van verhoogde prikkelbaarheid is: zich zenuwachtig voelen, prikkelbaar zijn. De overige 14 items gaan over symptomen die betrekking hebben op het doorgemaakte trauma. Een voorbeeld item is: het gevoel hebben dat je op niemand kan vertrouwen.

De HTQ hanteert een vierpuntsschaal om de ernst van de symptomen te meten gedurende de voorafgaande week. De mogelijke antwoorden zijn daarbij de volgende: (1) helemaal geen last, (2) een beetje last, (3) nogal veel last, (4) zeer veel last. De minimale score op de 30 items bedraagt 30 en de maximale score bedraagt 120. Op basis van een valideringsonderzoek bij getraumatiseerde Indo-Chinese vluchtelingen komen Mollica et al. (1992) tot de conclusie dat een gemiddelde score van 2.5 het onderscheid maakt tussen mensen met PTSS (>2.5) en mensen zonder PTSS (<2.5). Van Dijk et al. (1999) hebben in een pilot study aangetoond dat de HTQ een valide en bruikbaar instrument is bij de diagnostiek van PTSS bij een etnisch gemengde populatie in een van de categorale voorzieningen in Nederland voor diagnostiek en behandeling van PTSS, zoals Stichting Centrum ’45.

Voor informatie over eventuele behandelmogelijkheden kun je terecht op de pagina Traumatische bevalling verwerken.