EFT: Emotional Freedom Techniques of ‘Tapping’

Wat is EFT
EFT (Emotional Freedom Techniques of ‘Tapping’) is een effectieve behandeling bij een groot aantal klachten waaronder angst en trauma. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar EFT en de uitkomsten zijn veelbelovend. EFT ontwikkelt zich wereldwijd snel en wordt toenemend toegepast in zowel reguliere als complementaire praktijken.

Tikken, tappen en zinnen nazeggen
Tijdens een EFT sessie wordt eerst je stressreactie geactiveerd binnen voor jou hanteerbare grenzen. Tegelijkertijd worden je stress en emoties ontladen / uitgedoofd door lichamelijke stimulatie van acupressuurpunten in combinatie met het uitspreken van korte zinnen.

In de praktijk
Dit betekent concreet dat jij of je behandelaar met twee vingers op specifieke punten op je gezicht en romp tikt terwijl je zinnetjes (na)zegt. Die zinnetjes variëren van zinnen die weergeven hoe je je herinnering op dat moment ervaart, tot zinnen die wat meer relativerend of geruststellend zijn.
Na een aantal rondjes ‘tikken’of ‘tappen’, ervaar je zelf dat je beleving van de herinnering in positieve zin verandert. Je herhaalt deze procedure tot je neutraal of positief reageert op de herinnering. Tussen het tikken door, is er ruimte om even aan iets prettigs te denken zodat de sessie een luchtig krakater krijgt ondanks het soms zware thema.

Werken met al je zintuigen
Niet iedereen denkt in beelden of heeft flashbacks. Soms voel je vooral spanning of emotie in je lichaam. Een ander zal misschien juist getriggerd worden door een herinnering van geuren of geluiden. Tijdens een EFT sessie worden zo veel mogelijk zintuigelijke ingangen benut.

Veilig tempo
Als alleen al de gedachte aan het vertellen van je verhaal stress of emotie oproept, ga je eerst die reactie aanpakken, zodat je pas een stap verder gaat wanneer jíj daar aan toe bent. Dat kan overigens vlot gaan want EFT staat bekend om het snelle resultaat. Het is dus niet nodig om meteen helemaal weer ín je trauma te stappen.

Snel, mild en grondig. Ook voor zelfhulp.
EFT wordt beschouwd als een milde maar zeer effectieve en grondige manier van (ver)werken.
Een ander voordeel is dat je de methodiek ook bij jezelf kunt leren toepassen. Je bent daarmee
niet alleen afhankelijk van je behandelaar, maar kunt ook zelf invloed uitoefenen op je herstel.

Het aantal sessies dat je nodig hebt verschilt van persoon tot persoon.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting EFT en Praktijk EFT-Aalten.